یادداشت‌های یک مازوخیست

نوشته‌های عرفان باقری

یادداشت‌های یک مازوخیست

نوشته‌های عرفان باقری

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

نه
این برف را
              
دیگر
سر بازایستادن نیست،
برفی که بر ابروی و به موی ما می‌نشیند
تا در آستانه آئینه چنان در خویشتن نظر کنیم
                                           
که به وحشت
از بلند فریادوار گداری
              
به اعماق مغاک
                           
نظر بردوزی.
باری
مگر آتش قطبی را
                  
بر افروزی.
که برق مهربان نگاهت
                      
آفتاب را
بر پولاد خنجری می‌گشاید
                        
که می‌باید
                                  
به دلیری
با درد بلند شبچراغیش
                        
تاب آرم
به هنگامی که انعطاف قلب مرا
                        
با سخنی تیغه خویش
                                         
آزمونی می‌کند.
نه
تردیدی بر جای بنمانده است
مگر قاطعیت وجود تو
             
کز سرانجام خویش
                           
به تردیدم می‌افکند،
که تو آن جرعه آبی
                 
که غلامان
                          
به کبوتران می‌نوشانند
از آن پیشتر
            
که خنجر
                     
به گلوگاه‌شان نهند.


-
احمد شاملو

 

  • عرفان باقری