یادداشت‌های یک مازوخیست

نوشته‌های عرفان باقری

یادداشت‌های یک مازوخیست

نوشته‌های عرفان باقری

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

″ چه غروری
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌_تلخ و خاموش و ملال‌انگیز_
‌‌ ‌‌ ‌ ‌دارد آن سیمرغ
‌ ‌ ‌ ‌‌بر چکاد کوه قافِ غایب از انظار″

و سپس از دور
با سر انگشتش نشانه
مرد را روی چَلیپایی سترگ‌اندام رفت و گفت:
‌ ‌-″ اوست آن پیغمبر مطرود
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌از خدایی آفریده‌یْ خویش
‌ ‌ ‌ ‌ که بشارت داد قومش را
‌ ‌ ‌ ‌ از یقینِ انهدام نور،
‌ ‌ ‌ ‌ ‌وز هجوم هجمه‌ی‌ یأس و سیاهی‌های گسترده.
‌ ‌ ‌ ‌ ‌نه در اعصار دراز و دور،
‌ ‌ ‌ ‌بلکه در این روزگار روسپی که‌ش زیستن داریم؛
‌ ‌ ‌ ‌بلکه در نزدیک آینده.″‌

‌▫ـ‌‌‌
‌‌
‌ ‌ ‌‌‌‌″ اوست آن پیغمبری که‌ش دست خونین مسیحایی دروغین
‌ ‌ ‌ ‌بر صلیب آورد.‌

‌ ‌ ‌ ‌بر صلیب خویش‌تن ،زنده،‌
‌ ‌ ‌ ‌در نهفتِ خلوتِ آمال پاکش خانه کرده‌ست اوی ،پندارم،‌
‌ ‌ ‌ ‌که به‌سان ژنده‌گرگی سالخورد و زخم‌خورده
‌ ‌ ‌ ‌گوشه‌ای کِز کرده است و زخم‌های کهنه‌اش را گاز می‌گیرد.‌‌

‌ ‌ ‌ ‌و کنون تبشیر تاریکش
‌ ‌ ‌ ‌،همچو نوری از حقیقت،
‌ ‌ ‌ سر برون آورده از نطفه
‌ ‌ ‌ ‌بر فراز پَستنای آسمان سرنگون شهرِ ،چون آوار، ظلمت‌فام
‌ ‌ ‌ ‌پر گشاده، اوج را پرواز می‌گیرد.″‌‌
‌‌
‌‌▫ـ‌‌
‌‌
‌لحظه‌ها خاموش ماند؛ آنگاه
لب به تلخی واگشود و گفت دیگربار:
‌ ‌ ‌ ‌‌″چه غروری‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌_تلخ و خاموش و ملال‌انگیز_
‌ ‌ ‌دارد آن سیمرغ
‌ ‌ ‌ ‌بر چکاد کوهِ قاف غایب از انظار″‌‌‌‌‌•‌‌‌‌‌‌
آبان ۹۵
#عرفان_باقری ‌

  • عرفان باقری